กล่องกระดาษ

โรงงานของเรารับผลิตกล่องกระดาษ
สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
ให้ความสำคัญกับความสวยงามของชิ้นงาน
เพื่อสร้างมูลค่าแก่แบรนด์ของลูกค้า 

เราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำชนิดกระดาษ
ที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน
และเทคนิคพิเศษบนชิ้นงาน
เพื่อสร้างความโดดเด่น